Zorbalığı Önleme Programı (ZÖP) Bilgi Paylaşım Toplantılarımız devam ediyor

Bilgi paylaşım toplantısının içeriği:

 • Zorbalık Nedir?
 • Cinsiyete ve Yaşlara Göre Zorbalık
 • Zorbalık Türleri
 • Akran Zorbalığı
 • İlişkisel Zorbalık
 • Cinsel Zorbalık
 • Siber Zorbalık
 • Zorbalıkta Roller
 • Zorbalığın Belirtileri ve Etkileri
 • Okul Ortamında Zorbalıkla İlgili Araştırmalar
 • Risk Faktörleri
 • Okul Politikası
 • Genel İlkeler,
 • Müdahalenin Adımları
 • Raporlama
 • Yaptırım Prosedürü
 • Zorbalık Davranışında Yasal Prosedürler
 • Sanat Terapisi Teknikleri ile İyileştirici Çalışmalar:

-Hikayelerle çalışmak

-Filmler

-Görsel Sanat Uygulamaları

-Okul Ortamında Grup Çalışmaları

-Okulda Zorbalığa Karşı Bilinçlendirici Aktiviteler

Toplantıya Kimler Katılabilir?

Ruh Sağlığı alanında çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, ruh sağlığı alanında eğitim alan yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler ve okul yöneticileri.

Kayıt ve Ayrıntılı Bilgi:

Arkabahçe Asistanı Engin Çıkrıkçı/ 0532 370 60 19// 0212 219 24 44 / ecikrikci@arkabahce.info. 

Dr, Olcay Güner, Klinik Psikolog

Nur Dinçer Genç, Klinik Psikolog

Figen Koral Binyıldız, Avukat

Olcay Güner, Klinik Psikolog, Dr.

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır. 2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve yönetici olarak çalışmakta ve danışanlarına, psikoloji alanında çalışanlara, ailelere ve eğitimcilere yönelik danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. Ayrıca, 2013 yılında, “Psikolojik Yardım Alıyorum”, “Çocuklardan Boşanılmaz!”, “Babam Bana Güvenmiyor!”, “Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!” (Efil Yayınevi) adlı terapötik çocuk öyküleri de yayınlanmıştır. Dört kitabı da yayına hazırlık aşamasındadır.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Jungian Terapi, Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

Güner’in ağırlıklı olarak çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, boşanma danışmanlığı, evlat edinme danışmanlığı ve aile içi iletişim sorunlarıdır.

Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Dernekte Travma Komisyonu, Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu, Dans ve hareket çalışma komisyonu gibi birimlerde aktif olarak görev almakta ve eğitimler vermektedir.

Nur Dinçer Genç, Klinik Psikolog

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü`nde Klinik Psikoloji Master programını bitirerek Klinik Psikolog ünvanı almıştır. Özel Yüzyıl Işıl Okulları`nda Psikolojik Danışmanlık biriminde görev aldıktan sonra, Psikoterapi Bilim Merkezi`nde, çocuk ve ergenlerde okul ve öğrenme sorunları, aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı alanlarında çalışmalar yapmış, okullarda rehberlik birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında çeşitli çalışmalar yapmış, eğitimler vermiştir.

2000 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Merkezi`nde psikolog olarak göreve başlayan Nur Dinçer Genç 11 yıl süresince bu merkezde çalışmıştır..

Mayıs 2011 tarihinden itibaren kendi kurduğu Arkabahçe Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık merkezinde terapist, eğitimci ve yönetici olarak çalışmaktadır. 1999`da Travmaya Psikolojik Destek ve Yardım Modeli`nin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılan Genç, “ÖNSE” (Öğrenmenin Nörogelişimsel Sorunlarını Saptama Envanteri)`nin geliştirilmesi çalışmalarında yer almıştır (2007). 2005 yılında DBE`de anne adaylarına yönelik olarak hazırlanan “Hamile Eğitim Projesi”nin yönetiminde aktif olarak çalışmıştır. TRT`de yayınlanan “Bizim Mahalle” adlı çocuk programının danışmanlığını yapmıştır (2008-2009). Bu programda, 5-7 yaş dönemi çocuklarının öğrenmesi gereken kavramları öğrenmeleri ve sosyal problem durumlarına çözüm üretebilmelerini sağlayan beceriler kazanmaları hedeflenmiştir.

Genç, çalışmalarında ağırlıklı olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi ve Jung Terapisi tekniklerini kullanmaktadır. Genç`in çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, aile içi iletişim sorunları, hamile danışmanlığı, anne-bebek danışmanlığı ve bakıcı-bebek danışmanlığıdır. Psikoloji alanında çalışanlara yönelik eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır

Dinçer Genç, Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Dernekte Travma Komisyonunda görev almakta ve eğitimler vermektedir.

Figen Koral Binyıldız, Avukat

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu, 1990 yılından beri İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Ticaret hukuku, Şirketler Hukuku, Yabancı Yatırımlar, Sermaye Piyasası Hukuku,  Vergi Hukuku, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Hukuku, Tahkim, İdare Hukuku, Ceza Hukuku  alanlarında çalışmaktadır. 1995 yılında İstanbul Barosu Uluslararası İlişkiler, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu’nda çalışmıştır. 1996 yılından Beri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka ve Patent Vekili olup bu alanda danışmanlık hizmeti vermektedir. Avrupa Patent (EPI) Ofisi nezdinde Avrupa Patent Vekilidir. Aynı zamanda  Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye) üyesidir. İki çocuk annesidir.

Yayımlandığı Tarih: 18 Ocak 2019