8 NÖROGELİŞİMSEL ALAN VE BU ALANLARIN OKUL SORUNLARINA ETKİSİ

8 NÖROGELİŞİMSEL ALAN VE BU ALANLARIN OKUL SORUNLARINA ETKİSİ

(ÖB/ DEAH/ SOSYAL BECERİ SORUNLARINA FARKLI BİR YAKLAŞIM)

EĞİTİMCİ:
Klinik Psikolog, Dr. Olcay Güner
Psikolog, Nur Dinçer Genç

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda uzmandır. Zihinlerin uzmanlık alanları fark edilebilirlerse büyük başarılara imza atabilirler. Ancak bu fark edilme her zaman kolay olmamaktadır. Hele bir de okulun öncelikli olarak istediği beceriler zayıfsa…

Dr. Mel Levine`e göre (All kinds of mind Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden oluşmuştur:

 • Dikkat kontrol sistemi
 • Hafıza sistemi
 • Dil sistemi
 • Mekansal düzenleme sistemi
 • Ardışık düzenleme sistemi
 • Motor sistemi
 • Yüksek düşünme sistemi
 • Sosyal düşünme sistemi

Her çocuk bu alanların bazılarında daha güçlü iken, bazılarında daha zayıftır. Çocuklarda ön planda olan beceriler okulların beklentileri ile uyuşmuyor ise, okul problemleri su yüzüne çıkar ve okul hayatı çok güç bir hal alır. Bu durumda bu beceri alanlarının geliştirilmesi gerekir.

Bu eğitim, çocukların güçlü ve gelişmesi gereken beceri alanlarının nasıl keşfedileceği ve güçlü alanlarına nasıl yönlendirilebilecekleri, gelişmesi gereken alanları ile ilgili nasıl müdahale programları oluşturulacağı konularında uygulamaya yönelik bilgiler vermeyi hedeflemektedir.

 

EĞİTİMİN HEDEFİ

 • 8 nörogelişimsel alanın tanıtılması ( Dikkat Kontrol Sistemi, Hafıza Sistemi, Dil Sistemi, Mekansal Düzenleme Sistemi, Ardışık Düzenleme Sistemi, Motor Sistemi, Yüksek Düşünme Sistemi, Sosyal Düşünme Sistemi)
 • WISC-R sonuçlarının 8 nörogelişimsel alan açısından yorumlanması
 • 8 alana yönelik olan sorunların tanınması
 • Uygulamalı grup çalışmaları ile gelişmesi gereken alanlara yönelik okul ortamında kullanılacak egzersizler planlama
 • Aileye ve okula çocuğun gelişmesi gereken alanlar ile ilgili öneriler hazırlama

 

BİLGİLENDİRME TEKNİKLERİ

 • Teorik bilgi aktarımı
 • Uygulamalı grup çalışmaları

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Yaşam Koçları, Eğitimciler, Ruh sağlığı alanında eğitim alan 4. Sınıf öğrencileri, Yüksek Lisans Öğrencileri.
Yayımlandığı Tarih: 10 Mayıs 2017