ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ TERAPİ EĞİTİMİ

ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ TERAPİ EĞİTİMİ

(ÖĞRENMEYE DAYALI TEORİK/ UYGULAMALI ÇALIŞMALAR)

EĞİTİMCİ:
Klinik Psikolog, Dr. Olcay Güner

Geleneksel psikoterapi yöntemleri uzun yıllar soruna odaklanarak, sorun çözmeye çalışırken, yaratıcı bir yaklaşımla “Çözüm”e odaklanan Steve de Shazer ve ekibi psikoterapi dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. Çözüm Odaklı Terapiyi kullanan pek çok post-modern terapist, bu yöntemi kolay, çabuk öğrenilebilen ve hızla çözüme götüren bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Çözüm Odaklı Terapinin özünde şunlar yatar:

• Her bireyin çözüm yolu farklıdır.
• Hedefi belirleyen danışandır.
• Danışanın eksikliklerinden çok güçlerine/kaynaklarına odaklanılır.
• Geçmişle problem arasında bağlantı yoktur. Geçmişe değil geleceğe odaklanılır.
• İyi sonuç veren hiçbir şey değiştirilmez.
• Yapılanlar işe yaramıyor ise tekrar denenmez. Yeni bir yol aranır.
• Terapiler olumlu bir havada geçer.
• Her seansta ilerlemelerin altı çizilir.
• Her seansın hedefi bir sonraki adımdır.
• Değişim küçük bir hareketle başlar ve çığ gibi büyür.

Özellikle okul ortamında son derece kullanışlı olan bu eğitimin sonunda, katılımcılar çözüm odaklı terapi yöntemini hemen kullanabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabileceklerdir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Çözüm odaklı terapinin tarihçesi
 • Çözüm odaklı terapinin felsefi alt yapısı
 • Çözüm odaklı terapide ilk seans
 • Çözüm odaklı terapide kullanılan soru teknikleri
 • Çözüm odaklı terapide sonraki seanslar
 • Çözüm odaklı terapide kullanılan ev ödevleri
 • Çözüm odaklı terapide dikkat edilmesi gereken ilkeler
 • Çocuklarda çözüm odaklı terapi uygulamaları
 • Çözüm odaklı terapi ile birleşebilecek  psikolojik yardım teknikleri

BİLGİLENDİRME TEKNİKLERİ

 • Teorik bilgi aktarımı
 • Uygulamalı aktarımı
 • Uygulamalı çalışmalar
 • Rol oyunları
 • Örnek çözüm odaklı seansların görüntü kayıtlarını izleme

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Ruh sağlığı alanında eğitim alan 4. Sınıf öğrencileri, Yüksek Lisans Öğrencileri.
Yayımlandığı Tarih: 10 Mayıs 2017