Ekibimiz


OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır.2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve yönetici olarak çalışmakta ve danışanlarına, psikoloji alanında çalışanlara, ailelere ve eğitimcilere yönelik danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Arkabahçe’nin Datça’daki faaliyetlerini de yürütmekte ve İstanbul’un yanısıra, Arkabahçe-Datça’da da danışan görmektedir. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. Ayrıca, 2013 yılında, “Psikolojik Yardım Alıyorum”, “Çocuklardan Boşanılmaz!”, “Babam Bana Güvenmiyor!”, “Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!” (Efil Yayınevi) adlı terapötik çocuk öyküleri de yayınlanmıştır. Dört terapötik çocuk öyküsü, bir sanat terapisi kitabı da yayına hazırlık aşamasındadır.

Ayrıca Klinik Psikolog Olcay Güner tarafından geliştirilen “PERGEL-I Programı” psikologlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma 10-12 seanslık bireysel entegratif psikoterapi teknikleri ile (EMDR, KDT, Sanat Terapisi) uygulanmaktadır. Öğrencinin olumlu/olumsuz otomatik düşüncelerle başetmesini sağladıktan sonra kontrol altına alınmış kaygı ile kişiye özgü maksimum performansa ulaşmaya yönelik bir çalışmadır.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Jungian Terapi, Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Dernekte Travma Komisyonu,Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu, Dans ve hareket çalışma komisyonu gibi birimlerde aktif olarak görev almakta ve eğitimler vermektedir.


NUR DİNÇER GENÇ, Psikolog

NUR DİNÇER GENÇ, Klinik Psikolog

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü`nde lisans eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamış ve Klinik Psikolog unvanı almıştır. Özel Yüzyıl Işıl Okulları`nda psikolojik danışmanlık biriminde görev aldıktan sonra Psikoterapi Bilim Merkezi`nde, çocuk ve ergenlerde okul ve öğrenme sorunları, aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı alanlarında çalışmalar yapmış, okullarda rehberlik birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında çeşitli çalışmalar yapmış, eğitimler vermiştir.

2000 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Merkezi`nde psikolog olarak göreve başlayan Nur Dinçer Genç Psikoloji alanında çalışanlara yönelik eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır.

Mayıs 2011 tarihinden itibaren kendi kurduğu Arkabahçe Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık merkezinde terapist, eğitimci ve yönetici olarak çalışmaktadır. 1999`da Travmaya Psikolojik Destek ve Yardım Modeli`nin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılan Genç, “ÖNSE” (Öğrenmenin Nörogelişimsel Sorunlarını Saptama Envanteri)`nin geliştirilmesi çalışmalarında yer almıştır (2007). 2005 yılında DBE`de anne adaylarına yönelik olarak hazırlanan “Hamile Eğitim Projesi”nin yönetiminde aktif olarak çalışmıştır. TRT`de yayınlanan “Bizim Mahalle” adlı çocuk programının danışmanlığını yapmıştır (2008-2009). Bu programda, 5-7 yaş dönemi çocuklarının öğrenmesi gereken kavramları öğrenmeleri ve sosyal problem durumlarına çözüm üretebilmelerini sağlayan beceriler kazanmaları hedeflenmiştir.

Genç, çalışmalarında ağırlıklı olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi ve Jung Terapisi tekniklerini kullanmaktadır. Genç`in çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, aile içi iletişim sorunları, hamile danışmanlığı, anne-bebek danışmanlığı ve bakıcı-bebek danışmanlığıdır.


GAYE AVŞAR, Psikolojik Danışman

GAYE AVŞAR, Psikolojik Danışman

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (1993) mezunudur. Galatasaray Lisesi ve Yüzyılışıl Ortaokulu’ndaki rehber öğretmenlik görevinden sonra Işıltı Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde özel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman olarak çalışmıştır.

Çocuk yuvası kurucu müdürlüğü yanı sıra ilköğretim okulu rehberlik servisi kuruluşu planlayıp uygulamıştır. 10 yıl boyunca Patika Çocuk Yuvası’nda aile danışmanı olarak hizmet vermiştir. Evde gözlem ve davranış geliştirme uygulamalarında uzmanlaşmıştır.

Emre Konuk ile başladığı Stratejik Aile Terapisi Eğitimi, 2001-2004 yılları arasında Nord Cope Center Israel/Bakış ile Temel ve İleri Aile Terapisi Eğitimi, sonrasında da Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Aile Danışmanlığı Programı ile devam etmiştir. Evlilik ve çift danışmanı olarak çalışmaya başladığı dönemde CETAD Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Değerlendirme ve Tanı Eğitimlerini tamamlamıştır.

Güvençer Jinekoloji Kliniği’nde gebe ve yeni doğum yapmış annelere destek grupları yönetmiştir. Tüp bebek tedavisi süreci, normal doğum korkusu, cinsel istek bozuklukları, vajinismus ve disparoni çalışma alanındadır.

Entegratif bir bakış açısı ile yaklaştığı aile ve çift terapisi uygulamalarının yanı sıra ergen ve yetişkin bireylerle çalışırken, bilişsel-davranışçı yaklaşım ile beraber sanat terapisi ve çözüm odaklı kısa süreli terapi yöntemlerini de kullanmaktadır. Performans geliştirme PER-GEL ve travma terapisi EMDR uygulamacısıdır.

Uzun yıllardır Arkabahçe’de birey, çift ve ailelere terapötik çalışmalar yapmaktadır.


ELÇİN BİÇER

ELÇİN BİÇER, Psiko-onkolog

Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji dalında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Prevantif Onkoloji Anabilim dalı Psiko-sosyal Onkoloji Yüksek Lisansı programını bitirmiştir. Sertifikalar: Dans/hareket terapisi Uygulayıcısı, Hipnoterapi, Psikanalize Giriş Seminerleri ve Vaka çalışmaları, Depresyonda Bilişsel-Davranışçı Terapi Teknikleri, Anksiyetede Bilişsel-Davranışçı Terapi Teknikleri, Klinik Terapi Becerileri, İlk görüşme ve Etik, Çözüm odaklı terapi teknikleri, Kurumsal/Yönetici/Yaşam Kapsamlı Koçluk Eğitimi. Bilimsel Yayınlar: “Dance/movement therapy in oncology setting” – IPOS Journal-Vol.25, Issue S3, October 2016, “Life, death and transformation: Keep moving”- Journal of Applied Arts & Health, vol. 7, no. 1., “Dans/hareket ve Sanat Terapisi Araçlarının Kanser Destek Grubundaki Kullanımı” Sanat Psikoterapileri Derneği Bülten. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: KANSEREKARŞI1İZ, “Sağlık İçin… Destek için… Hareket edin…”, “Feza” Müzikli tiyatro oyunu, “Bağları Kuvvetlendiriyoruz”, “Aşk değil Roma’n” Müzikli tiyatro, “Hayatı Paylaşmak Konseri”, “Kaldırın Şalterleri” Müzikli tiyatro oyunu.


ASLI BAYKAL, Uzman Psikolog

ASLI BAYKAL, Uzman Psikolog

Liseyi birincilikle bitirdikten sonra lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Aslı Baykal, lisans eğitimi boyunca çeşitli dönemlerde onur ödülü almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi süresince farklı zamanlarda iki ayrı araştırmada çalışmıştır; Aylin Küntay’ın önderliğindeki Çocuk ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı’nda “Çocukların Akran İlişkilerinde Kural Öğrenimi” adlı projede transkript kodlaması yapmış, Bilge Yağmurlu’nun önderliğindeki Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda “Ebeveynlerin Çocuklara Kötü Davranma Hakkındaki Tutumları” adlı Hollanda ile ortak yürütülen projede evlere gidip veri toplamıştır.

Bunlara ek olarak lisans eğitimi süresince Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Bir Danışmanlık Merkezi, Tohum Otizm Vakfı, Yağmur Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi, Pinokyo Işıl Anaokulu ve Süper Çocuk Yuvası’nda yaz aylarında staj yapmıştır.

Lisan eğitimini 2015 yılında tamamladıktan sonra bir sene boyunca Merak Eden Çocuk Anaokulu’nda (BÜMED MEÇ) stajyer psikolog olarak çalıştıktan sonra lisansüstü eğitimi için yurtdışına gitmiş ve King’s College London’da Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı programını bitirmiştir. Bitirme tezini ise “Zeka geriliği olan çocuklara sahip annelerin, çocuklarına karşı negatif tutumlarının çocuklarının özgüvenlerine etkisi” üzerine yazmıştır. Lisansüstü eğitimi boyunca Lister Primary Care Centre’da; fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uğrayan ve/ veya
terk edilmiş çocuklarla “Bakıma Muhtaç Çocuk-Ergen” servisinde zorunlu stajını tamamlamıştır.

Lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca Theraplay 1. Seviye ve Grup Theraplay, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Boşanma ve Çocuk, 8 Nörogelişimsel Alan ve Bu Alanların Okul Sorunlarına Etkisi, Çocuklarda Kaygı ve Etkin Tedavi Yöntemleri eğitimlerini almıştır. Theraplay Eğitimi’ni aldıktan sonra gönüllü olarak Sarıyer’de bir bakım evinde beş hafta boyunca dört yaş grubunda haftada üç kez terapist olarak uygulama yapmıştır. Filial Oyun Terapisi ve Gelişimsel Temas Oyun Terapisi, Cinsel İstismar Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapisi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Zor Çocuklarla Oyun Terapisi, Hikaye Oyunu- Oyun Terapisinin Yeni Bir Ericksonian Dolaylı Modeli ve Oyun Terapisinde Dışavurumcu Sanatlar: Bireysel ve Aile Oyun Terapisi Ortamında Kum Tepsisi (Sanat ve Kuklalar Kullanarak) eğitimlerine devam etmektedir. Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik değerlendirmeler yapmaktadır.


ZEYNEP GÜNDÜZTEPE , Klinik  Psikolog

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış, Okan Üniversitesi’nde “Çocuklukta Bağlanma Tipinin Ergenlikte Majör Depresyon ile İlişkisi” konulu tezi ile yüksek lisans derecesi almıştır.

Lisans eğitimi sırasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve G.A.T.A Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniğinde stajlarını yürütmüş, Türkiye İşitme Engelliler Vakfı (TİV) , Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Düşler Akademisi gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü psikolog olarak görev almıştır.

Lisans eğitimi devam ederken Klinik Psikoloji alanında, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sohtorik İlkmen ve  Biyolojik Psikoloji alanında Yrd. Doç. Dr. Sara Saban’ın çalışmalarına katılmıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi’nde süpervizyon eşliğinde bir yıl süresince psikoterapi seansları yürütmüş ve aynı zamanda Koşuyolu’ndaki özel bir kreşte ebeveyn-çocuk danışmanlığı yapmıştır.

2017-2019 yılları arasında Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde uzman klinik psikolog olarak çalışmıştır.

Zeynep Gündüztepe çalışmalarında; Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Şema Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi tekniklerini kullanmaktadır. Aynı zamanda Weschler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-4) , Çocuk çizimlerinin değerlendirilmesi (İnsan çizimi ve Aile çizimi), Bender- Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Denver Gelişimsel Tarama Testi ve Ankara Gelişim Envanteri gibi klinik ölçek ve envanterler uygulamaktadır.


 

ENGİN ÇIKRIKÇI, Yönetici Asistanı

ENGİN ÇIKRIKÇI, Yönetici Asistanı

Şişli Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Çıkrıkçı, onbeş yılı aşkın süredir psikolojik danışma merkezlerinde asistanlık yapmaktadır. Arkabahçe’nin kurulduğu Mayıs 2011 yılından beri çekirdek kadroda yer alan Çıkrıkçı, merkezin tüm iletişim, asistanlık ve koordinasyon işlerini başarıyla yürütmektedir.