Ekibimiz


OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır.2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve yönetici olarak çalışmakta ve danışanlarına, psikoloji alanında çalışanlara, ailelere ve eğitimcilere yönelik danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Arkabahçe’nin Datça’daki faaliyetlerini de yürütmekte ve İstanbul’un yanısıra, Arkabahçe-Datça’da da danışan görmektedir. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. Ayrıca, 2013 yılında, “Psikolojik Yardım Alıyorum”, “Çocuklardan Boşanılmaz!”, “Babam Bana Güvenmiyor!”, “Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!” (Efil Yayınevi) adlı terapötik çocuk öyküleri de yayınlanmıştır. Dört kitabı da yayına hazırlık aşamasındadır.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Jungian Terapi, Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

Güner’in ağırlıklı olarak çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, boşanma danışmanlığı, evlat edinme danışmanlığı ve aile içi iletişim sorunlarıdır.

Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Dernekte Travma Komisyonu,Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu, Dans ve hareket çalışma komisyonu gibi birimlerde aktif olarak görev almakta ve eğitimler vermektedir.


NUR DİNÇER GENÇ, Psikolog

NUR DİNÇER GENÇ, Psikolog

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü`nde lisans eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamış ve Klinik Psikolog unvanı almıştır. Özel Yüzyıl Işıl Okulları`nda psikolojik danışmanlık biriminde görev aldıktan sonra Psikoterapi Bilim Merkezi`nde, çocuk ve ergenlerde okul ve öğrenme sorunları, aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı alanlarında çalışmalar yapmış, okullarda rehberlik birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında çeşitli çalışmalar yapmış, eğitimler vermiştir.

2000 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Merkezi`nde psikolog olarak göreve başlayan Nur Dinçer Genç Psikoloji alanında çalışanlara yönelik eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır.

Mayıs 2011 tarihinden itibaren kendi kurduğu Arkabahçe Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık merkezinde terapist, eğitimci ve yönetici olarak çalışmaktadır. 1999`da Travmaya Psikolojik Destek ve Yardım Modeli`nin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılan Genç, “ÖNSE” (Öğrenmenin Nörogelişimsel Sorunlarını Saptama Envanteri)`nin geliştirilmesi çalışmalarında yer almıştır (2007). 2005 yılında DBE`de anne adaylarına yönelik olarak hazırlanan “Hamile Eğitim Projesi”nin yönetiminde aktif olarak çalışmıştır. TRT`de yayınlanan “Bizim Mahalle” adlı çocuk programının danışmanlığını yapmıştır (2008-2009). Bu programda, 5-7 yaş dönemi çocuklarının öğrenmesi gereken kavramları öğrenmeleri ve sosyal problem durumlarına çözüm üretebilmelerini sağlayan beceriler kazanmaları hedeflenmiştir.

Genç, çalışmalarında ağırlıklı olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi ve Jung Terapisi tekniklerini kullanmaktadır. Genç`in çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, aile içi iletişim sorunları, hamile danışmanlığı, anne-bebek danışmanlığı ve bakıcı-bebek danışmanlığıdır.


ECE ORAL ALBAYRAK, Klinik Psikolog

ECE ORAL ALBAYRAK, Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ‘Onur Derecesi’ ile tamamlayan Ece Albayrak, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji programını ‘Depresyon ve kaygı belirtileri’ üzerine yürüttüğü tez çalışması ile ‘Yüksek Onur Derecesi’ ile tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından Uğur Dershanesi’nde lise öğrencilerine ve ailelerine danışmanlık yapmış, birçok okulda sınav kaygısı ve kariyer planlama konuları ile ilgili rehber öğretmenlere, velilere ve öğrencilere eğitimler vermiştir.

Davranış Bilimleri Enstitüsü, Çocuk ve Genç Bölümü’nde çeşitli çalışmalarda görev alan Ece Albayrak, kuruluşundan bu yana Arkabahçe ekibinde yer almakta ve halen eş zamanlı olarak Sabancı Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi’nde psikoterapi çalışmalarına devem etmektedir.

Lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca psikodinamik temelli eğitim alan Ece Albayrak, terapi çalışmlarında eğitimlerini aldığı EMDR, Şema Terapi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi ve Dışavurumcu Sanat Terapisi yönelimlerinden de faydalanmaktadır.

Genç yetişkin ve yetişkinlerde duygusal ve ilişki alanlarında yaşadıkları güçlükler, depresyon ve kaygı bozuklukları konularında çalışan Ece Albayrak, aynı zamanda anne-çocuk ilişkileri, çocuklarda depresyon, kaygı ve öğrenme güçlüğü üzerine çalışmaktadır. Ece Albayrak, aynı zamanda Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün (WISC-IV) Türk Psikologlar Derneği tarafından onaylı sertifikalı uygulayıcısıdır.

Ece Albayrak Türk Psikologlar Derneği ve EMDR derneği üyesidir.

Arkabahçe’de altı yıldır hizmet vermektedir.


GAYE AVŞAR, Psikolojik Danışman

GAYE AVŞAR, Psikolojik Danışman

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (1993) mezunudur. Galatasaray Lisesi ve Yüzyılışıl Ortaokulu’ndaki rehber öğretmenlik görevinden sonra Işıltı Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde özel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman olarak çalışmıştır.

Çocuk yuvası kurucu müdürlüğü yanı sıra ilköğretim okulu rehberlik servisi kuruluşu planlayıp uygulamıştır. 10 yıl boyunca Patika Çocuk Yuvası’nda aile danışmanı olarak hizmet vermiştir. Evde gözlem ve davranış geliştirme uygulamalarında uzmanlaşmıştır.

Emre Konuk ile başladığı Stratejik Aile Terapisi Eğitimi, 2001-2004 yılları arasında Nord Cope Center Israel/Bakış ile Temel ve İleri Aile Terapisi Eğitimi, sonrasında da Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Aile Danışmanlığı Programı ile devam etmiştir. Evlilik ve çift danışmanı olarak çalışmaya başladığı dönemde CETAD Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Değerlendirme ve Tanı Eğitimlerini tamamlamıştır.

Güvençer Jinekoloji Kliniği’nde gebe ve yeni doğum yapmış annelere destek grupları yönetmiştir. Tüp bebek tedavisi süreci, normal doğum korkusu, cinsel istek bozuklukları, vajinismus ve disparoni çalışma alanındadır.

Eklektik bir bakış açısı ile yaklaştığı aile ve çift terapisi uygulamalarının yanı sıra ergen ve yetişkin bireylerle çalışırken, bilişsel-davranışçı yaklaşım ile beraber sanat terapisi ve çözüm odaklı kısa süreli terapi yöntemlerini de kullanmaktadır. Performans geliştirme PER-GEL ve travma terapisi EMDR uygulamacısıdır.

4 yıldır Arkabahçe’de birey, çift ve ailelere hizmet vermektedir.


FULYA KURTER, Uzman Psikolojik Danışman

FULYA KURTER, Uzman Psikolojik Danışman

Fulya Kurter, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü`nden 1998 yılında mezun oldu. Psikodrama grup terapistliğini İstanbul Psikodrama Enstitüsü`nden (IPI) almış olan Fulya Kurter, Ohio Kent State Universitesi`nde başladığı psikolojik danışmanlık alanındaki tezli yüksek lisans programını, Marmara Üniversitesi`nde tamamlamıştır.

2004`ten bugüne Bahçeşehir Üniversitesi`nde kariyer hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif rol almış olan Kurter, halen aynı konumda ders vermekte ve sürekli eğitimle ilgili programlara destek olmaktadır. Kendisi aynı zamanda, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı`nın (TEGV) program danışmanlarından biridir.

Kurter, Şubat 2010`da Sistem Yayıncılık`tan çıkmış olan”Psikodrama`da Çağdaş Yaklaşımlar” kitabının bir bölümünün yazarıdır. Tamamladığı önemli eğitimler arasında, “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavi Protokolü” (90 saat) “Travma ve Toplumsal Düzeyde Kriz Müdahale Eğitimi” (80 saat) bulunmaktadır.

Fulya Kurter, aynı zamanda Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık merkezinde bireysel görüşmeler yapmakta ve eğitimler geliştirmektedir. Kendisi yardım sürecinde, ağırlıklı olarak çözüm odaklı yaklaşım prensipleriyle, yaratıcı ve deneyime dayalı yöntemlere yer vermekte, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi`nde (PTSD) ise eğitimini tamamlamış oduğu “See Far CBT” modelinden yararlanmaktadır.

Tamamladığı bazı eğitimler arasında; Terapi ve Eğitimlerde Terapötik Kartların Kullanımı (Bakış. Dr. Ofra Ayalon), Bireysel Psikodrama (I.P.I. Neşe Karabekir), Dışavurumcu Sanat Terapisinin Temelleri (Foundations of Expressive Arts in Coaching, Therapy and Education, The European Graduate School & Inspiro International Certified Supervision Professional Training- CCE Europe, Romania), Global Career Development Facilitator Master Instructor Training (National Board of Certifed Counselors (NBCC), Transactional Analysis (101- Artı Danışmanlık. Pilard Pirret; European Association for Transactional Analysis (EATA). Zen Counseling (Svagito Liebermeister Owokun) bulunmaktadır.


ASLI BAYKAL, Uzman Psikolog

ASLI BAYKAL, Uzman Psikolog

Liseyi birincilikle bitirdikten sonra lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Aslı Baykal, lisans eğitimi boyunca çeşitli dönemlerde onur ödülü almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi süresince farklı zamanlarda iki ayrı araştırmada çalışmıştır; Aylin Küntay’ın önderliğindeki Çocuk ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı’nda “Çocukların Akran İlişkilerinde Kural Öğrenimi” adlı projede transkript kodlaması yapmış, Bilge Yağmurlu’nun önderliğindeki Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda “Ebeveynlerin Çocuklara Kötü Davranma Hakkındaki Tutumları” adlı Hollanda ile ortak yürütülen projede evlere gidip veri toplamıştır.

Bunlara ek olarak lisans eğitimi süresince Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Bir Danışmanlık Merkezi, Tohum Otizm Vakfı, Yağmur Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi, Pinokyo Işıl Anaokulu ve Süper Çocuk Yuvası’nda yaz aylarında staj yapmıştır.

Lisan eğitimini 2015 yılında tamamladıktan sonra bir sene boyunca Merak Eden Çocuk Anaokulu’nda (BÜMED MEÇ) stajyer psikolog olarak çalıştıktan sonra lisansüstü eğitimi için yurtdışına gitmiş ve King’s College London’da Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı programını bitirmiştir. Bitirme tezini ise “Zeka geriliği olan çocuklara sahip annelerin, çocuklarına karşı negatif tutumlarının çocuklarının özgüvenlerine etkisi” üzerine yazmıştır. Lisansüstü eğitimi boyunca Lister Primary Care Centre’da; fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uğrayan ve/ veya
terk edilmiş çocuklarla “Bakıma Muhtaç Çocuk-Ergen” servisinde zorunlu stajını tamamlamıştır.

Lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca Theraplay 1. Seviye ve Grup Theraplay, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Boşanma ve Çocuk, 8 Nörogelişimsel Alan ve Bu Alanların Okul Sorunlarına Etkisi, Çocuklarda Kaygı ve Etkin Tedavi Yöntemleri eğitimlerini almıştır. Theraplay Eğitimi’ni aldıktan sonra gönüllü olarak Sarıyer’de bir bakım evinde beş hafta boyunca dört yaş grubunda haftada üç kez terapist olarak uygulama yapmıştır. Filial Oyun Terapisi ve Gelişimsel Temas Oyun Terapisi, Cinsel İstismar Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapisi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Zor Çocuklarla Oyun Terapisi, Hikaye Oyunu- Oyun Terapisinin Yeni Bir Ericksonian Dolaylı Modeli ve Oyun Terapisinde Dışavurumcu Sanatlar: Bireysel ve Aile Oyun Terapisi Ortamında Kum Tepsisi (Sanat ve Kuklalar Kullanarak) eğitimlerine devam etmektedir. Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik değerlendirmeler yapmaktadır.


ENGİN ÇIKRIKÇI, Yönetici Asistanı

ENGİN ÇIKRIKÇI, Yönetici Asistanı

Şişli Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Çıkrıkçı, on iki yıl boyunca Davranış Bilimleri Enstitüsü`nde Çocuk ve Genç Bölümünün asistanlığını yapmıştır. Mayıs 2011`den beri Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi`nde yönetici asistanlığı görevini sürdürmektedir.