Jungian Art Therapy: A Guide to Dreams, Images, and Analytical Psychology

Bu kitap sanat terapisi ile çalışanlara Jung’un “psyche” ile çalışma modelini nasıl kullanacakları konusunda bir yol gösterici olacaktır.

Yayımlandığı Tarih: 30 Nisan 2019