Misyonumuz


Misyonumuz

Farkındalığı ve yaşama sevinci yüksek bir toplum için;

  • Bireylerin güçlerini keşfetmelerine,
  • İçgörü kazanmalarına,
  • Hedefleri için harekete geçmelerine,
  • Yaratıcı potansiyellerini kullanmalarına yönelik

psikogelişimsel çalışmalar yapmak ve eğitimler düzenlemek.