Okul ve Öğrenme Sorunlarını Tanıma ve Müdehale Programları Geliştirebilme Bilgi Paylaşım Toplantısı 23 Şubat’ta Başlıyor

Her öğrenci birbirinden farklıdır! Ama hepsi aynı sınıftadır…”

Çocuklarda ön planda olan beceriler okulların beklentileri ile uyuşmuyor ise, okul problemleri su yüzüne çıkar ve okul hayatı çok güç bir hal alır.

Okul sorunlarından Öğrenme Bozukluğu, Dürtüsellik, Dikkat eksikliği ve Sosyal Beceri Eksikliği hem okulda hem de danışmanlık merkezlerinde çalışan meslektaşlarımızın sık karşılaştığı sorunlardır. Bu sorunlara yönelik müdahale programları geliştirebilmek için, hem teorik alt yapıyı anlamak, hem de pratik uygulama yöntemlerini bilmek gerekir.

Bu toplantı; çocukların güçlü ve gelişmesi gereken beceri alanlarının nasıl keşfedileceği ve güçlü alanlarına nasıl yönlendirilebilecekleri, gelişmesi gereken alanları ile ilgili nasıl müdahale programları oluşturulacağı konularında bilgiler vermeyi ve uygulamaya yönelik beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Toplantının İçeriği:

 • Hafıza Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Hafıza Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Dil Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Dil Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Yüksek Düşünme Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Yüksek Düşünme Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Sosyal Düşünme Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Sosyal Düşünme Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Mekansal Düzenleme Sistemi ve Ardışık Düzenleme Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Mekansal Düzenleme Sistemi ve Ardışık Düzenleme Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Motor Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Motor Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Dikkat Kontrol Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Dikkat Kontrol Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma

Toplantı dört ayrı oturumda gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar tüm modüllere katılabilecekleri gibi, istedikleri modülleri tek olarak da seçebilirler.

I.MODÜL (23 Şubat 2019) :

Hafıza ve Dil Becerisi zayıf olan çocuklara yardım
-Hafızamız bilgileri alıp depoladığımız yerdir. Bilgi bize anlatılırken onu kavrayıp öğrenebiliriz ama hafıza olmaksızın hiçbirini hatırlayamayız. Hiç kimsenin hafızası mükemmel ya da tamamen yetersiz değildir. Doğru soru yapılan çalışmalar esnasında kişilere ”hangi hafıza” nın gerekli olduğudur. Çünkü hafızanın üç bölümü vardır! Uygun hafıza işlevlerinin işbirliği olmadan öğrenme başarısız olur.

-Dil ise kullandığımız en önemli iletişim aracıdır. Okul ortamında okuma, yazma, imla, matematik gibi alanlarda en sık kullanılan becerilerden biridir. Bilgilerin edinilmesi ve aktarılması için dile sözlü ve yazılı olarak hakim olabilmek son derece önemlidir.

II.MODÜL (24 Şubat 2019):

Yüksek Düşünme Becerisi ve Sosyal Düşünme Becerisi zayıf olan çocuklara yardım
– Zihinsel becerilerin en karmaşığı olan yüksek düşünme becerisi, iç içe geçmiş bir çok becerinin uyumlu bir kombinasyon içinde çalışmasını gerektirir. Çözümü ilk bakışta belli olmayan bir problemi adımlara bölerek sonuçlandırmak için yüksek düşünme becerisi gerekir. Çözüme ulaşmak için  gerekli olan becerilerin her birini tek tek ya da gruplar halinde kullanmak gerekecektir.

– Sosyal becerisi gelişmiş olan çocuklar, sağlam arkadaşlıklar kuran, sosyal açıdan kabul gören ve politik olmayı başaran çocuklardır. Bu becerinin eksikliği, bir çocuğu akademik zorluklardan daha fazla etkileyecek, okula karşı isteksiz olmasına neden olacaktır.

III.MODÜL (02 Mart 2019):

 • Motor Beceri ve Ardışık/ Mekansal Düzenleme Becerisi zayıf olan çocuklara yardım

-Gelen ve giden bilgi bir düzen takip eder. Ya mekansal olarak, ya yerleşik bir sıralama içinde/ardışık ya da her iki biçimde düzenlenir. Çocuk herhangi bir bilgiyi öğrenirken dikkati -dil becerisi ve hafızası çok iyi olsa da- bu iki düzenleme sistemindeki organizasyon olmazsa öğrenme karmakarışık olur.

– Motor sistem, kaslarımıza hükmedebilen zihinsel becerilerin bir arada kullanılmasıdır. Yazmak, bisiklete binmek, makas kullanmak, basketbol oynamak, hediye paketlemek. Bu işleri başarabilmek için, zihnimizin kaslarımıza doğru ve zamanında komutlar vererek, birçok hareketi eş zamanlı olarak yapabiliyor olması gerekir.

IV.MODÜL (03 Mart 2019):

 • Dikkat becerisi zayıf olan çocuklara yardım

-Bir çocuğun öğrenci olarak başarılı olabilmesi ve okul yılları sırasında davranış ve sosyal uyum göstermesi için; zihinsel enerji kontrolü, bilgi ve diğer uyaranların girişi üzerindeki kontrol ve iş ve davranış biçimindeki çıktılar üzerindeki kontrolün birlikte çalışması gerekir.

Toplantı tarihleri ve süresi:

23 Şubat 2019

24 Şubat 2019

3 Mart 2019

4 Mart 2019

Tüm oturumlar saat 9.00-17.00 arasında gerçekleşecektir.

 Toplantıya kimler katılabilir?

Ruh Sağlığı alanında çalışan Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar, okulların Rehberlik Servislerinde görev yapan Psikolojik Danışman ve Psikologlar.

Belgelendirme:

Toplantı sonunda Arkabahçe Katılım Belgesi verilecektir.

Kayıt ve Ayrıntılı Bilgi:

Arkabahçe Asistanı Engin Çıkrıkçı

0532 370 60 19// 0212 219 2 44 / ecikrikci@arkabahce.info

 Toplantıya Katılımınızın İptali Durumunda:

Ödeme yapıldıktan sonra toplantı tarihinden on gün öncesine dek yapılan iptallerin gerekçesinin mail yoluyla ecikrikci@arkabahce.info adresine bildirilmesinin ardından, toplantı bedelinin %50’si katılımcıya iade edilecektir. Toplantının başlamasına kalan on günden itibaren yapılan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

Sağlık nedeniyle iptal etmek durumunda kalan katılımcıların bir sağlık raporu ile başvurması durumunda yatırılan ücret bedeli ve katılım hakkı, bir başka Arkabahçe bilgi paylaşım toplantısında kullanmak üzere saklı tutulacaktır.

Arkabahçe, bilgi paylaşım toplantılarının tarih ve yerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Olcay Güner, Klinik Psikolog, Dr.
Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır. 2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve yönetici olarak çalışmakta ve danışanlarına, psikoloji alanında çalışanlara, ailelere ve eğitimcilere yönelik danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. Ayrıca, 2013 yılında, “Psikolojik Yardım Alıyorum”, “Çocuklardan Boşanılmaz!”, “Babam Bana Güvenmiyor!”, “Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!” (Efil Yayınevi) adlı terapötik çocuk öyküleri de yayınlanmıştır. Dört kitabı da yayına hazırlık aşamasındadır.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Jungian Terapi, Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

Güner’in ağırlıklı olarak çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, boşanma danışmanlığı, evlat edinme danışmanlığı ve aile içi iletişim sorunlarıdır.

Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Dernekte Travma Komisyonu, Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu, Dans ve hareket çalışma komisyonu gibi birimlerde aktif olarak görev almakta ve eğitimler vermektedir.

Nur DİNÇER GENÇ, Klinik Psikolog
1986 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü`nde Klinik Psikoloji Master programını bitirerek Klinik Psikolog ünvanı almıştır. Özel Yüzyıl Işıl Okulları`nda Psikolojik Danışmanlık biriminde görev aldıktan sonra, Psikoterapi Bilim Merkezi`nde, çocuk ve ergenlerde okul ve öğrenme sorunları, aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı alanlarında çalışmalar yapmış, okullarda rehberlik birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında çeşitli çalışmalar yapmış, eğitimler vermiştir.

2000 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Merkezi`nde psikolog olarak göreve başlayan Nur Dinçer Genç 11 yıl süresince bu merkezde çalışmıştır..

Mayıs 2011 tarihinden itibaren kendi kurduğu Arkabahçe Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık merkezinde terapist, eğitimci ve yönetici olarak çalışmaktadır. 1999`da Travmaya Psikolojik Destek ve Yardım Modeli`nin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılan Genç, “ÖNSE” (Öğrenmenin Nörogelişimsel Sorunlarını Saptama Envanteri)`nin geliştirilmesi çalışmalarında yer almıştır (2007). 2005 yılında DBE`de anne adaylarına yönelik olarak hazırlanan “Hamile Eğitim Projesi”nin yönetiminde aktif olarak çalışmıştır. TRT`de yayınlanan “Bizim Mahalle” adlı çocuk programının danışmanlığını yapmıştır (2008-2009). Bu programda, 5-7 yaş dönemi çocuklarının öğrenmesi gereken kavramları öğrenmeleri ve sosyal problem durumlarına çözüm üretebilmelerini sağlayan beceriler kazanmaları hedeflenmiştir.

Genç, çalışmalarında ağırlıklı olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi ve Jung Terapisi tekniklerini kullanmaktadır. Genç`in çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, aile içi iletişim sorunları, hamile danışmanlığı, anne-bebek danışmanlığı ve bakıcı-bebek danışmanlığıdır. Psikoloji alanında çalışanlara yönelik eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır

Dinçer Genç, Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Dernekte Travma Komisyonunda görev almakta ve eğitimler vermektedir.

 

 

Yayımlandığı Tarih: 4 Ağustos 2018