‘Terapistliğe İlk Adım’ Teorik ve Uygulamalı Atölye Çalışması 3 Mart’ta başlıyor

Psikoterapiye İlk Adım

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinden yeni mezun oldunuz veya olmak üzeresiniz. Psikolojik yardım görüşmeleri ilginizi çekiyor. Danışan görüşmelerine bir yerden başlamak ve kişilere zarar vermeden, tecrübenizi arttırmak istiyorsunuz. Ancak bunun için bir yol göstericiye ve becerilerinizi arttırmaya ihtiyacınız var.

O halde, uygulamalarla bezeli bu eğitim, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilir!

Bu eğitimde psikolojik yardım becerilerinizin teorik alt yapısı oluşturularak ve olası zorluklar ele alınarak “yardım eden” rolüne hazırlanmanız amaçlanmaktadır.

Mesleğin yıllar geçtikçe değişen beklentilerine, mesleği seçim motivasyonunuza, terapistin ihtiyaçlarına, etik meselelere, zor vakalara kısacası seans odasında ve dışında mesleğinizle ilgili olabilecek hemen her konuya değinilecektir.

Danışanların terapideki keşif aşamasında ağırlıklı olarak “danışan odaklı” yaklaşım becerilerine; içgörü aşamasında daha çok “psikoanalitik” yaklaşım” odaklı becerilere; harekete geçme aşamasında ise genellikle KDT becerilerine yer verilecektir.

Öğrenilen becerilerin pratik uygulamalar sayesinde kalıcı hale gelmesi hedeflenmektedir.

Eğitim esnasında  her çalışmada “danışan” rolüne giren, dışarıdan bir kişinin seansları katılımcılar tarafından yürütülecektir.

Ayrıca psikoterapi konulu filmler izlenerek terapistin yardım becerileri katılımcılar tarafından irdelenecektir.

Eğitim Tarihleri:

 1. Oturum: 3-4 Mart 2018 (09.00-18.00)
 2. Oturum: 11 Mart 2018  (09.00- 18.00)
 3. Oturum: 17 Mart 2018 (09.00-18.00)
 4. Oturum: 18 Mart 2018 (09.00-18.00)

Belgelendirme: Eğitim sonunda “Arkabahçe Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitim İçeriği:

 • Psikolojik yardımın olası olumlu ve olumsuz etkileri
 • Meslek seçimiznizdeki sağlıklı ve sağlıksız motivasyonlar
 • Terapötik ilişki kurmanın incelikleri
 • Terapideki arka plan değişkenleri
 • Danışanın terapiye hazırlanması
 • Terapi odası dışında olup bitenler
 • Etik kurallar
 • Dinleme becerileri
 • Soru sorma teknikleri
 • Yeniden ifadelendirme teknikleri
 • Duygu yansıtma teknikleri
 • Danışa bilgi verme teknikleri
 • Onaylama ve güven verme teknikleri
 • Terapistin kendini açması
 • Terapide sessizlik anları
 • Terapistin kendi stilini geliştirmesi
 • Danışanlar hakkında hipotez geliştirme
 • Mantıksal İçgörü/ Duygusal İçgörü
 • Danışanı olumlu yönde kışkırtma (challenge) teknikleri
 • Terapistin yorum yapması
 • Sammimiyet ve yakınlık (immediacy)
 • Geri bildirim verme
 • Doğrudan rehberlik
 • Psikolojik testler hakkında bilgi verme
 • Kişisel stratejileri açma
 • Danışanın değişim için harekete geçme motivasyonunu arttırma
 • Seans içi müdahaleler (rol oyunları, rahatlama teknikleri, davranış değişimi için edimsel metotlar vb)
 • Ev ödevleri
 • Kültürel farklılıklar
 • Karşılaşılacak zorluklar
 • Terapistin kusurlarına ve başarısızlıklarına katlanması
 • Seansı sonlandırma
 • Zor danışanlar
 • Terapistin tükenmesi
 • Terapistin terapisi
 • Terapistin yaratıcılığı ve kişsel gelişimi.

Eğitime kimler katılabilir?
Ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar, ruh sağlığı alanında eğitim alan 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri.

Eğitimci:
Olcay Güner, Klinik Psikolog, Dr.

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır.2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve yönetici olarak çalışmakta ve danışanlarına, psikoloji alanında çalışanlara, ailelere ve eğitimcilere yönelik danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. Ayrıca, 2013 yılında, “Psikolojik Yardım Alıyorum”, “Çocuklardan Boşanılmaz!”, “Babam Bana Güvenmiyor!”, “Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!” (Efil Yayınevi) adlı terapötik çocuk öyküleri de yayınlanmıştır. Dört kitabı da yayına hazırlık aşamasındadır.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Jungian Terapi, Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

Güner’in ağırlıklı olarak çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, boşanma danışmanlığı, evlat edinme danışmanlığı ve aile içi iletişim sorunlarıdır.

Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Dernekte Travma Komisyonu,Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu, Dans ve hareket çalışma komisyonu gibi birimlerde aktif olarak görev almakta ve eğitimler vermektedir.

 

 

Yayımlandığı Tarih: 30 Ekim 2017