Ana Sayfa / Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin danışmanlığı bireyin sahip olduğu yetenekleri, becerileri, ilgileri, tavırları, güdüleri, kişisel ve duygusal problemleri konusunda, kendisini daha iyi anlamasını, kendi kendine kararlar alabilir, problemlerini çözebilir hale gelmesini amaçlar. Yetişkin danışmanlığına katılan bireyler kendilerine özgü dünyalarını daha önce erişemedikleri bir açıklıkla farkına varırlar, bunun sonucu olarak da karşılaştıkları olayları, yaşantıları gerçekçi bir tutumla ele alarak, fırsatları yeniden değerlendirir ve harekete geçerler. Psikolojik danışma, sözel ve sözel olmayan iletişim yolları ile danışman ve danışan arasında karşılıklı etkileşime olanak veren; danışanın tutum ve davranışlarında istenilen yönde değişiklikler oluşturarak, problemlerine çözüm yolları bulunmasını amaçlayan bir süreçtir. Bu süreç gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak yürütülür.